< >

Beton storten

Een impressie van de bouw van trailerhelling en fundering van het clubgebouw.